Finland Top 4

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 12.11.2014
Förfallodag 07.11.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 55,684 %