Företagslånekorg Europa 2018 III

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Emissionsdag 10.01.2013
Förfallodag 15.01.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %