Företagskorglån Europa 2018

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 5 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 28.11.2012
Förfallodag 09.01.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %