Företagskorglån Finland 2018

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 12.04.2013
Förfallodag 09.07.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %