Företagslånekorg Europa 2018 IV

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 15.05.2013
Förfallodag 05.07.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %