Företagslånekorg Europa 2019 Ackumulator

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 14.11.2013
Förfallodag 15.01.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 134,40 %