Företagslånekorg Europa 2021 II

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 4.12.2015
Förfallodag 11.1.2021
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB

Avkastningshistorik 10.08.2020

Värdering 83,28 %
Utveckling en månad -1,49 %
Avkastning sedan början -16,72 %