Företagslånekorg Europa 2021

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 26.09.2014
Förfallodag 15.07.2021

Avkastningshistorik 13.07.2020

Värdering 85,91 %
Utveckling en månad -0,31 %
Avkastning sedan början -14,09 %