Företagslånekorg Europa 2023

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 12.7.2018
Förfallodag 10.7.2023

Avkastningshistorik 02.07.2020

Värdering 62,25 %
Utveckling en månad 18,48 %
Avkastning sedan början -37,75 %