Företagslånekorg Europa Ackumulator+

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 10.11.2015
Förfallodag 11.1.2021
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB

Avkastningshistorik 03.07.2020

Värdering 117,70 %
Utveckling en månad 0,84 %
Avkastning sedan början 15,07 %