Företagslånekorg Europa Kupong Hävstång

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 26.11.2015
Förfallodag 11.1.2021
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Avkastningshistorik 06.08.2020

Värdering 58,36 %
Utveckling en månad -5,70 %
Avkastning sedan början -41,64 %