Företagslånekorg Europa USD 2022

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 29.3.2017
Förfallodag 15.1.2022
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 10.07.2020

Värdering 81,50 %
Utveckling en månad -1,59 %
Avkastning sedan början -18,50 %