Företagslånekorg Europa USD II

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 19.02.2015
Förfallodag 18.01.2022

Avkastningshistorik 10.08.2020

Värdering 80,65 %
Utveckling en månad 4,15 %
Avkastning sedan början -19,35 %