Företagslånekorg Europa USD III

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 10.04.2015
Förfallodag 18.01.2022

Avkastningshistorik 10.07.2020

Värdering 77,44 %
Utveckling en månad -0,53 %
Avkastning sedan början -22,56 %