Företagslånekorg Europa USD

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 18.12.2014
Förfallodag 18.01.2022

Avkastningshistorik 03.07.2020

Värdering 80,53 %
Utveckling en månad 4,02 %
Avkastning sedan början -19,47 %