Företagslånekorg Finland 2021

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 20.03.2014
Förfallodag 09.04.2021

Avkastningshistorik 07.07.2020

Värdering 97,44 %
Utveckling en månad -1,26 %
Avkastning sedan början -2,56 %