Företagslånekorg Nordamerika 2023 II USD

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 29.12.2017
Förfallodag 9.1.2023
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 10.07.2020

Värdering 75,12 %
Utveckling en månad -4,66 %
Avkastning sedan början -24,88 %