Företagslånekorg Nordamerika 2023 USD

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 20.12.2017
Förfallodag 13.1.2023
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 07.07.2020

Värdering 68,92 %
Utveckling en månad -5,71 %
Avkastning sedan början -31,08 %