Företagslånekorg Nordamerika Ackumulator Hävstång

Företagslånekorg Nordamerika Ackumulator Hävstång är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på cirka fem år vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot kreditrisken i 100 nordamerikanska high yield-bolag.

Placeringen förfaller till ett värde på 172 % av det nominella beloppet förutsatt att det inte sker mer än femton kredithändelse i referensbolagen under kreditansvarstiden. Från och med den sextonde referensbolag som drabbats av en eventuell kredithändelse, minskar varje följande referensbolag som drabbats av en kredithändelse det återstående nominella beloppet med 5,0 procentenhet (1/20). I förfallodagen förfaller placeringen till ett värde på 172 % av det återstående nominella beloppet. Med kredithändelse avses konkurs och allvarlig betalningsinställelse.

Följ upp produkter

Emissionsdag 15.3.2016
Förfallodag 11.1.2021

Avkastningshistorik 02.07.2020

Värdering 140,61 %
Utveckling en månad 8,74 %
Avkastning sedan början 40,61 %

Underliggande tillgångar

100 nordamerikanska high yield-bolag som ingår i serien 25 av Markit CDX North America High Yield-index.

Möjlighet till avkastning

I förfallodagen förfaller placeringen till ett värde på 172 % av det återstående nominella beloppet.

Kapitalskydd

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat. Om 35 eller fler av referensbolagen drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden, går hela det placerade kapitalet förlorat. Kreditansvarstid: 15.3.2016–20.12.2020.