Företagslånekorg Nordamerika USD II

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 9.6.2015
Förfallodag 15.7.2020

Avkastningshistorik 10.07.2020

Värdering 86,00 %
Utveckling en månad 7,62 %
Avkastning sedan början 3,37 %