Företagslånekorg Nordamerika Kupong 2022

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 3.10.2017
Förfallodag 11.7.2022
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB

Avkastningshistorik 02.07.2020

Värdering 73,22 %
Utveckling en månad 8,60 %
Avkastning sedan början -26,78 %