Företagslånekorg Nordamerika USD 6,5 %

S-Banken återköper lånet i rater på 150 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 14.6.2017
Förfallodag 11.7.2022
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB

Avkastningshistorik 02.07.2020

Värdering 88,32 %
Utveckling en månad 3,31 %
Avkastning sedan början -11,68 %