Företagslånekorg Nordamerika USD

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 12.11.2014
Förfallodag 15.01.2020

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 90,50 %