Framtidens Bilar USD

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 18.4.2018
Förfallodag 18.4.2024
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Avkastningshistorik 03.07.2020

Värdering 105,19 %
Utveckling en månad 1,88 %
Avkastning sedan början 5,19 %