Global Aktie 2020 Plus

S-Banken återköper lånet i rater på 3 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 03.07.2014
Förfallodag 03.07.2020

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 131,000220 %