Global Allokering Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 29.06.2011
Förfallodag 13.07.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 140,50 %