Neste och Nokia Autocall

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 5.7.2017
Förfallodag 4.7.2022

Avkastningshistorik 03.07.2020

Värdering 97,86 %
Utveckling en månad 3,57 %
Avkastning sedan början -2,14 %