Nordea Autocall

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 16.5.2018
Förfallodag 16.5.2023
Emittent Danske Bank A/S

Avkastningshistorik 02.07.2020

Värdering 74,76 %
Utveckling en månad 5,03 %
Avkastning sedan början -25,24 %