Nordic Low Volatility Autocall

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 22.2.2017
Förfallodag 22.2.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 106,00 %