Nordiska Banker Kupong

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 23.9.2016
Förfallodag 23.3.2017
Emittent Commerzbank AG

Avkastningshistorik 09.11.2017

Löptidsvärde 104,60 %