Olja Autocall USD 2018

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 29.12.2015
Förfallodag 27.6.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 106,05 %