Olja Autocall USD

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 US-dollar eller i större rater som 1 000 dollars multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 12.05.2015
Förfallodag 08.05.2020

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 13,065582 %