Olja Autocall USD 2021

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 27.4.2016
Förfallodag 27.10.2016
Emittent Commerzbank AG

Avkastningshistorik 09.11.2017

Löptidsvärde 105,50 %

Villkor och dokument