Ryssland Kupong 2020

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 18.03.2015
Förfallodag 16.9.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 102,50 %