Skandinaviska Banker Avkastningslås

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 18.4.2018
Förfallodag 20.4.2023
Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Avkastningshistorik 03.07.2020

Värdering 63,32 %
Utveckling en månad -1,16 %
Avkastning sedan början -36,68 %