Suomi Booster II

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 29.02.2012
Förfallodag 02.03.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 217,02 %