Suomi Booster

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 08.09.2011
Förfallodag 08.09.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 223,6262 %

Villkor och dokument