Sverige Booster SEK 2020

S-Banken återköper lånet i rater på 200 000 svenska kronor eller i större rater som 10 000 kronornas multiplar, enligt placerarens önskemål.

Följ upp produkter

Emissionsdag 4.6.2015
Förfallodag 4.6.2020

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %