Sydeuropa Booster

S-Banken återköper lånet i rater på 20 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 04.04.2014
Förfallodag 04.04.2019

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %

Villkor och dokument