Tillväxt 10 II Plus

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 01.11.2011
Förfallodag 08.11.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %