Tillväxt 10 III Plus

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 20.06.2013
Förfallodag 09.07.2018

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %