Tillväxt 10 Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 06.04.2011
Förfallodag 13.04.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %