Tillväxt 2017 Normal

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 11.4.2012
Förfallodag 17.04.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %