Tillväxt 2017 Plus

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 11.04.2012
Förfallodag 17.04.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %