Toppvaluta 2017

S-Banken återköper lånet i rater på 3 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 13.11.2014
Förfallodag 13.11.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %