Trendi 2015

Emissionsdag 30.03.2010
Förfallodag 09.04.2015

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 124,709 %