USA Aktie

S-Banken återköper lånet i rater på 3 000 euro eller i större rater som 1 000 euros multiplar, enligt placerarens önskemål.

Emissionsdag 09.11.2012
Förfallodag 16.11.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 145,97594 %