Yrityslainakori Eurooppa 2017 II

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 11.05.2012
Förfallodag 14.07.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %