Yrityslainakori Eurooppa 2017 IV

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 13.09.2012
Förfallodag 10.07.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %