Yrityslainakori Eurooppa 2017

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 28.03.2012
Förfallodag 09.01.2017

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %